Underhåll av din båt

Vinter underhåll är viktigt för att hålla sin båt i bra skick.


Många båtar blir inte omskötta under vinterhalvåret och då finns de storrisk för dyra påföljder.


Vi konserverar din motor med organisk antifrostvätska som är helt säker för djur och natur för att de ska bli ett frostskydd i vätskekanalerna så de inte blir frostsprängning för då blir de påföljder som är väldigt dyra.  De är viktigt att utföra service på din motor!

Oavsett vilket märke eller modell du har kan du lita på att vi har den kunskap och expertis som krävs för att ge dig en pålitlig och effektiv service. 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

unsplash